Author Archives: admin

Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

Zespół badawczy z Wydziału Mikrobiologii Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) opracował przełomową szczepionkę przeciw wysoce zakaźnej chorobie koni, zołzy, która powodowana jest przez bakterię paciorkowca zołzowego (Streptococcus equi). Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens, pokazują, że nowa szczepionka, oparta na technologii rekombinacji DNA, okazuje się wysoce skuteczna i może nawet zaowocować powstaniem szczepionek przeciw zakażeniom paciorkowcowym u ludzi.…

Ogród w środku zimy

Ogród w środku zimy Autorem artykułu jest Patrycjusz Urbanek Teraz, gdy kolory zieleń za onem nieubłagalnie zmienia się w brąz i czerwień, wielu ludzi odczuwa przygnębieniek, spadek nastroju i formy. Nic bowiem nie daje takiej dawki energii, jak słoneczna pogoda i kwitnące kwiaty.…

Projekt unijny wyznacza nowe standardy dobrostanu zwierząt

Nowy zestaw wskaźników dobrostanu zwierząt opracowano w ramach projektu WELFARE QUALITY (Integracja dobrostanu zwierząt z łańcuchem kontroli jakości żywności – od bezpieczeństwa publicznego po lepszy dobrostan i przejrzystą jakość). Konsorcjum 44 partnerów z 13 państw europejskich oraz Brazylii, Chile, Meksyku i Urugwaju, którego działalność przewidziano na okres od maja 2004 r.…

EU project sets new standards in animal welfare

A new set of animal welfare measures has been developed by a project called WELFARE QUALITY (‘Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality’). The 44-partner consortium from 13 European countries plus Brazil, Chile, Mexico and Uruguay, is funded by the EU with EUR 14.6…

Progetto UE definisce nuovi standard per il benessere degli animali

Il progetto WELFARE QUALITY (“Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality”) ha definito una serie di nuove misure volte a garantire il benessere degli animali . Il consorzio, composto da 44 partner provenienti da 13 paesi europei e da Brasile, Cile, Messico e Uruguay ha ricevuto un finanziamento pari a 14,6 milioni di euro da parte dell’Unione europea in riferimento all’area tematica “Qualit?…
Top