News articles

Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

Zespół badawczy z Wydziału Mikrobiologii Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) opracował przełomową szczepionkę przeciw wysoce zakaźnej chorobie koni, zołzy, która powodowana jest przez bakterię paciorkowca zołzowego (Streptococcus equi). Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens, pokazują, że nowa szczepionka, oparta na technologii rekombinacji DNA, okazuje się wysoce skuteczna i może nawet zaowocować powstaniem szczepionek przeciw zakażeniom paciorkowcowym u ludzi.…

EU project sets new standards in animal welfare

A new set of animal welfare measures has been developed by a project called WELFARE QUALITY (‘Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality’). The 44-partner consortium from 13 European countries plus Brazil, Chile, Mexico and Uruguay, is funded by the EU with EUR 14.6 million under the ‘Food quality and safety’ Thematic area of the Sixth Framework Programme (FP6), and runs from May 2004 to the end of 2009.…

Progetto UE definisce nuovi standard per il benessere degli animali

Il progetto WELFARE QUALITY (“Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality”) ha definito una serie di nuove misure volte a garantire il benessere degli animali . Il consorzio, composto da 44 partner provenienti da 13 paesi europei e da Brasile, Cile, Messico e Uruguay ha ricevuto un finanziamento pari a 14,6 milioni di euro da parte dell’Unione europea in riferimento all’area tematica “Qualit?…

EU-Projekt setzt neue Tierschutzstandards für artgerechte Haltung

Das Projekt WELFARE QUALITY (Integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality) entwickelte ein System zur Beurteilung des Wohlbefindens landwirtschaftlicher Nutztiere. Das Konsortium, bestehend aus 44 Partnern aus 13 europäischen Ländern sowie Brasilien, Chile, Mexiko und Uruguay, wurde unter dem Themenbereich “Lebensmittelqualität und -sicherheit” des Sechsten Rahmenprogramms (RP6) mit 14,6 Mio.…
Top