Wiadomości

Energa wyprodukowała pierwsze negawaty dla PSE

Grupa Energa pierwszy raz wykorzystała zarządzanie popytem do utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego. Należąca do niej spółka Enspirion na wezwanie PSE na cztery godziny zmniejszyła zużycie części odbiorców.   Interwencyjna redukcja mocy (IRM) została zrealizowana przez Enspirion w ramach umowy na 20 negawatów (NW) zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) w

Grupa Energa pierwszy raz wykorzystała zarządzanie popytem do utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego. Należąca do niej spółka Enspirion na wezwanie PSE na cztery godziny zmniejszyła zużycie części odbiorców.  

Interwencyjna redukcja mocy (IRM) została zrealizowana przez Enspirion w ramach umowy na 20 negawatów (NW) zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) w zeszłym roku. Redukcja miała głównie charakter testowy. Enspirion, który pełni rolę tzw. agregatora, wycofał z systemu 20 MW popytu na moc w pełni wywiązując się z zakontraktowanego wolumenu i potwierdzając sprawne działanie procesu IRM. Zgodnie z umową redukcja trwała cztery godziny, a czas na przygotowanie odbiorców do redukcji wynosił siedem godzin. Jednocześnie firma przetestowała procedury w sytuacjach awaryjnych, gdy np. jeden z klientów nie wywiązuje się z zadeklarowanego ograniczenia mocy. Weryfikacja możliwości elastycznego zarządzania popytem odbiorców biznesowych stanowi bowiem kluczową wartość zapewnianą w systemie przez agregatorów.

Enspirion, oprócz umowy na 20 NW, podpisał już z PSE umowę na kolejne 77 NW oraz wygrał najnowsze postępowanie przetargowe. Spółka konsekwentnie umacnia pozycję lidera na polskim rynku zarządzania popytem. Poza umowami zawartymi z operatorem systemu przesyłowego, komercyjnie wytwarza negawatogodziny w ramach współpracy z klientami biznesowymi Energa Obrót. W ostatnim czasie Enspirion przeprowadził kilka takich akcji, rozwijając innowacyjny na polskim rynku model biznesowy, który pozwala osiągać zyski zarówno klientom, jak i sprzedawcom. Klienci są wynagradzani za czasowe przesunięcie zużycia energii, a sprzedawcy w konsekwencji nie ponoszą kosztów jej pozyskania w najdroższej, szczytowej cenie. Dla przykładu w zeszłym roku maksymalna cena energii w szczycie wynosiła ponad 1300 zł/MWh, podczas gdy jej średnia cena utrzymywała się na poziomie około 180 zł/MWh.

Zarządzanie popytem, czyli prostowanie krzywej

Grupa Energa jest w Polsce liderem zarządzania popytem na energię elektryczną, a celem podejmowanych przez nią działań jest optymalne wykorzystanie dostępnych w systemie mocy. Spłaszczanie profilu zużycia jest doskonałym uzupełnieniem dla budowy mocy, z których część zabezpiecza system jedynie przez kilkadziesiąt godzin największego zapotrzebowania w roku. Rozwijanie zarządzania popytem na dużą skalę może okazać się tym efektywniejsze, że w polskim systemie coraz większą rolę odgrywają niestabilne odnawialne źródła energii. Same farmy wiatrowe w wietrzne dni dostarczają więcej energii, niż największa polska elektrownia opalana węglem kamiennym.  To oznacza, że w dni, kiedy wiatru nie ma, z systemu nagle ubywa stosunkowo duża ilość energii. Zarządzanie popytem na energię elektryczną przynosi zatem szereg korzyści dla całego systemu elektroenergetycznego, w tym przede wszystkim elastyczność jego bilansowania, a w konsekwencji zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

A to już wiesz?  Innowacyjne projekty ekologiczne w centrach handlowych Carrefour Polska.

Enspirion, który pierwszy w Polsce komercyjnie przesunął w czasie zużycie odbiorców biznesowych, dysponuje obecnie mocą 300 NW, a do końca 2015 roku zamierza zwiększyć swój potencjał do 500 NW. W tym roku spółka zamierza także zaoferować produkt zarządzania popytem Operatorom Sieci Dystrybucyjnej. Sterowanie popytem jest możliwe także u odbiorców indywidualnych – dzięki inteligentnym licznikom AMI, co Grupa Energa wykazała jako pierwsza. W trakcie testów konsumenckich AMI prowadzonych wśród klientów indywidualnych w Kaliszu redukcja poboru mocy na wezwanie wynosiła nawet 30 proc. Jednocześnie klienci zredukowali całkowite zużycie energii elektrycznej od 2 do 4 proc, a w godzinach szczytowych od 5 do 14 proc. Energa Operator zainstalowała już ponad 400 tys. tych urządzeń i jest w Polsce liderem w ich wdrażaniu. 

Produkty dla klientów posiadających inteligentne liczniki rozwija natomiast Energa Obrót. Już ponad siedem tysięcy klientów korzysta z możliwości bieżącego monitorowania i lepszego kontrolowania zużycia, co czyni ze spółki lidera rozwiązań konsumenckich związanych z inteligentnym opomiarowaniem w Polsce. Równolegle spółka realizuje projekty pilotażowe jak np. ?ENERGA Living Lab?, w których klienci korzystają z wielostrefowych Programów Cenowych ze zmiennymi stawkami za energię w ciągu doby/tygodnia/pory roku oraz innowacyjnych usług, jak raporty zużycia energii oraz system zarządzania energią Home Area Network.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy