Zwierzęta

Mamy skuteczną metodę walki ze smogiem

Mamy skuteczną metodę walki ze smogiem
Informacja prasowa Warszawa, 25 października 2017r. Politechnika Warszawska i Termo Organika razem na rzecz czystego powietrza Mamy skuteczną metodę walki ze smogiem Polska jest europejskim

Informacja prasowa
Warszawa, 25 października 2017r.

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem na rzecz czystego powietrza

Mamy skuteczną metodę walki ze smogiem

Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%. Największymi trucicielami powietrza nie są samochody czy przemysł, ale nieocieplone lub słabo ocieplone
budynki. Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji
aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla. Co ważne podkreślenia jest ekonomicznie opłacalna, znacząco ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku i zwraca się niemal po dekadzie.

W poniedziałek 23 października na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja prasowa otwierająca ogólnopolską kampanię społeczną Termo Organiki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej „Termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu”. Dr inż. Szymon Firląg przestawił raport zawierający dowody i wyliczenia z których jasno wynika, że to właśnie kompleksowa termomodernizacja (ocieplenie budynku oraz wymiana kotła) gwarantuje najbardziej znaczącą redukcję emisji trujących zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększa efektywność budynku przez co jest w 100% ekonomicznie uzasadniona.
– Prezentowany dziś raport jest dowodem na skuteczną współpracę świata biznesu i nauki, szczególnie istotną w kontekście tak ważnych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo
i gospodarka – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. – Jestem przekonany, że nasza kampania stanowić będzie istotny element w rozwoju nowoczesnego budownictwa oraz promocji energooszczędnych rozwiązań.

Zatrważające fakty
Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem
ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około
3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Termomodernizacja to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog na terenie naszego kraju.

A to już wiesz?  Ceccotti Collezioni - niezwykły mariaż designu z mistrzowskim stolarstwem

„Termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu”
Kampania społeczna jest odpowiedzią na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanego, ale przede wszystkim polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza. Nie tylko
w ostatnich dniach media podnosiły temat alarmu smogowego i jakości powietrza w całej Polsce.
W akcję zaangażowana jest również popularna dziennikarka Omenaa Mensah, ambasadorka Termo Organiki, która ma doświadczenie w budownictwie energooszczędnym.

– W ramach wspólnej akacji z Politechniką Warszawską chcemy promować ideę termomodernizacji, jako jeden z najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog.
W ramach naszej kampanii planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D
i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi nasza ambasadorka Omenaa Mensah.
– mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki, największego producenta styropianu w Polsce.
– Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in. skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne

w obszarze budynków jednorodzinnych.
Raport oraz informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.termoorganika.pl.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy