Wiadomości

Serinus Energy ? zakontraktowana wieża wiertnicza dla nowego odwiertu w Tunezji

Serinus Energy ? zakontraktowana wieża wiertnicza dla nowego odwiertu w Tunezji
Winstar Tunisia, spółka zależna Serinus Energy, zakontraktowała sprzęt, dzięki któremu już wkrótce rozpocznie pracę nad odwiertem Winstar-12bis na polu Sabria. Będzie to pierwszy odwiert w programie wierceń przewidzianym na 2014 rok na tej koncesji. Prace wiertnicze rozpoczną się pod koniec maja .Dostawcą wiertni IDECO-E2100 o mocy 2.000 koni mechanicznych jest włoska spółka Pergemine Tunisie S.A.R.L. Sprzęt znajduje się obecne w Gabes, ok. 175 km na północny-wschód od Sabrii. Według planów, dotrze on na miejsce odwiertu na początku maja. Głębokość docelowa Winstar-12bis wynosi 3.830 m. Znajduje się on 1,9 km od Sabria Nord-1 – odwiertu wykonanego w 1979, który wykazał podczas testów przepływ na poziomie 930 baryłek ropy dziennie. Nie podjęto jednak wówczas próby rozpoczęcia produkcji.Pole Sabria zostało odkryte w 1979, ale do tej pory wykonano tam jedynie sześć odwiertów – cztery z nich w latach 1979-1983. Produkcja rozpoczęła się w 1998 roku. Według danych aktualnych na 31 grudnia 2013, z pola wydobyto w sumie 4,.54 miliony baryłek ropy. Aktualna produkcja na polu Sabria z czterech odwiertów wynosi dziennie 648 baryłki ekwiwalentu ropy naftowej

Winstar Tunisia, spółka zależna Serinus Energy, zakontraktowała sprzęt, dzięki któremu już wkrótce rozpocznie pracę nad odwiertem Winstar-12bis na polu Sabria. Będzie to pierwszy odwiert w programie wierceń przewidzianym na 2014 rok na tej koncesji. Prace wiertnicze rozpoczną się pod koniec maja .

Dostawcą wiertni IDECO-E2100 o mocy 2.000 koni mechanicznych jest włoska spółka Pergemine Tunisie S.A.R.L. Sprzęt znajduje się obecne w Gabes, ok. 175 km na północny-wschód od Sabrii. Według planów, dotrze on na miejsce odwiertu na początku maja. Głębokość docelowa Winstar-12bis wynosi 3.830 m. Znajduje się on 1,9 km od Sabria Nord-1 ? odwiertu wykonanego w 1979, który wykazał podczas testów przepływ na poziomie 930 baryłek ropy dziennie. Nie podjęto jednak wówczas próby rozpoczęcia produkcji.

Pole Sabria zostało odkryte w 1979, ale do tej pory wykonano tam jedynie sześć odwiertów ? cztery z nich w latach 1979-1983. Produkcja rozpoczęła się w 1998 roku. Według danych aktualnych na 31 grudnia 2013, z pola wydobyto w sumie 4,.54 miliony baryłek ropy. Aktualna produkcja na polu Sabria z czterech odwiertów wynosi dziennie 648 baryłki ekwiwalentu ropy naftowej (boe/d) o gęstości 42° według skali API (American Petroleum Institute) (netto dla Winstar Tunisia: 291 boe/d). Według raportu niezależnej agencji RPS Energy Canada, szacunkowa objętość początkowych zasobów geologicznych ropy (OOIP) na tej koncesji wynosi 347 milionów baryłek w warunkach powierzchniowych (MMstb – stock tank barrels) (netto dla Winstar Tunisia – 156 MMstb). Do tej pory, wydobyto jedynie 1 proc. OOIP.

?Czekaliśmy z niecierpliwością na podpisanie wszystkich niezbędnych umów i cieszymy się, że nasze prace przechodzą do etapu realizacji. Wysoki potencjał pola Sabria pozwala wierzyć, że dzięki nadchodzącym pracom istotnie zwiększymy wydobycie i wartość spółki. Pokładamy w naszych tunezyjskich aktywach duże nadzieje.? – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

A to już wiesz?  Serinus odkrywa nowe złoże na odwiercie M-17

Serinus, poprzez Winstar Tunisia, posiada 45 proc. udziałów w licencji Sabria oraz status operatora, co daje Spółce prawo do prowadzenia poszukiwań oraz produkcji ropy i gazu na obszarze 104 km2. Partnerem Spółki jest Entreprise Tunisienne d’Activités Pétroli?res – Tunezyjskie Państwowe Przedsiębiorstwo Naftowe, które posiada pozostałe 55 proc. udziału.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy